VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

Lepiej przygotowany nauczyciel, to bezpieczniejszy uczeń. Zakończono kolejną edycję warsztatów dla instruktorów 30.11.2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, zrealizowały...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Quiz

1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący
1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący:
powinien zachować szczególną ostrożność
powinien obserwować tylko prawą stronę drogi
nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg - od tego jest dróżnik

2. Widząc znak zakazu: B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
2. Widząc znak zakazu B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika
może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym
powinien obowiązkowo zatrzymać pojazd przed znakiem i stosować się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym na tym przejeździe

3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:
3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem: 
może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
musi zasygnalizować zamiar przekroczenia torowiska
powinien zatrzymać pojazd

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4   („krzyż św. Andrzeja”)?
zatrzymać się tuż przed zaporami
zatrzymać się przy znaku jeśli zbliża się pociąg
zatrzymać się w odległości minimum 15 metrów przed znakiem

5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć:
5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć: 
gdy zgaśnie sygnał czerwony, niezależnie od położenia zapór
po całkowitym uniesieniu się zapór i wyłączeniu sygnału czerwonego
po całkowitym uniesieniu się zapór, pomimo nie wyłączenia się czerwonego sygnału

6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać:
6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać: 
tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w żadne urządzenia zabezpieczające
tylko przez przejazd kolejowy nie nadzorowany przez dróżnika
przez każdy przejazd kolejowy, niezależnie od jego wyposażenia

7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony lub zamkniętą zaporą
zawsze na wysokości słupka wskaźnikowego z jedną kreską
za każdym razem, kiedy zamierza przejechać przez przejazd

8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien:
8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien: 
jechać z taką prędkością, aby w razie potrzeby przejechać jak najszybciej niebezpieczne miejsce
zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania i przejeżdżania przez przejazd
zachować ostrożność tylko wtedy, gdy nadjeżdża pociąg

9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami:
9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami: 
nie powinien wyprzedzać innych pojazdów samochodowych na przejeździe kolejowo-drogowym i bezpośrednio przed nim
ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami szynowymi
przed wjechaniem na tory może nie upewniać się, czy zbliża się pociąg

10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli: 
opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
podnoszenie zapór zostało zakończone

11. Widząc znak B-20 „STOP” znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
11. Widząc znak B-20 "STOP" znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
może zatrzymać się ale nie musi
może przejechać swobodnie
musi zatrzymać się w każdym przypadku

12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem
12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem:
powinien przejechać przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności
powinien przejechać przejazd z prędkością nie większą niż 60 km/h
powinien zatrzymać się przed sygnalizatorem

13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
pozostawić pojazd na przejeździe i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
wszelkimi dostępnymi sposobami starać się natychmiast usunąć pojazd z przejazdu
pozostawić pojazd na przejeździe i włączyć światła awaryjne

14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien
14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien:
przejechać szybko przejazd używając sygnału dźwiękowego samochodu
zatrzymać pojazd, po przejeździe pociągu upewnić się, że nie nadjeżdża kolejny pociąg i przekroczyć przejazd
przejechać szybko przejazd jeżeli pociąg jest jeszcze daleko

15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
15.Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
zawrócić pojazd i odjechać, ponieważ przejazd kolejowy i tak jest zablokowany
wysiąść z pojazdu i przyglądać się dalszemu przebiegowi wydarzeń
natychmiast powiadomić policję i inne służby ratunkowe

16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
do 200 m
nawet do 1300 m
do 500 m

17. Widząc znak B20 „STOP” na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
17. Widząc znak B-20 "STOP" na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
powinien zatrzymać pojazd i poczekać aż przejedzie pociąg
powinien zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu i upewnić się czy nie jedzie pociąg
powinien zwolnić i przejechać przez przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności