VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

W KALISZU KOLEJARZE PROWADZĄ WARSZTATY DLA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY 24.04.2019

Eksperci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Quiz

1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący
1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący:
powinien obserwować tylko prawą stronę drogi
nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg - od tego jest dróżnik
powinien zachować szczególną ostrożność

2. Widząc znak zakazu: B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
2. Widząc znak zakazu B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
powinien obowiązkowo zatrzymać pojazd przed znakiem i stosować się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym na tym przejeździe
może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym
może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika

3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:
3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem: 
musi zasygnalizować zamiar przekroczenia torowiska
może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
powinien zatrzymać pojazd

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4   („krzyż św. Andrzeja”)?
zatrzymać się w odległości minimum 15 metrów przed znakiem
zatrzymać się tuż przed zaporami
zatrzymać się przy znaku jeśli zbliża się pociąg

5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć:
5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć: 
gdy zgaśnie sygnał czerwony, niezależnie od położenia zapór
po całkowitym uniesieniu się zapór, pomimo nie wyłączenia się czerwonego sygnału
po całkowitym uniesieniu się zapór i wyłączeniu sygnału czerwonego

6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać:
6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać: 
tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w żadne urządzenia zabezpieczające
tylko przez przejazd kolejowy nie nadzorowany przez dróżnika
przez każdy przejazd kolejowy, niezależnie od jego wyposażenia

7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
zawsze na wysokości słupka wskaźnikowego z jedną kreską
za każdym razem, kiedy zamierza przejechać przez przejazd
przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony lub zamkniętą zaporą

8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien:
8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien: 
zachować ostrożność tylko wtedy, gdy nadjeżdża pociąg
zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania i przejeżdżania przez przejazd
jechać z taką prędkością, aby w razie potrzeby przejechać jak najszybciej niebezpieczne miejsce

9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami:
9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami: 
ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami szynowymi
nie powinien wyprzedzać innych pojazdów samochodowych na przejeździe kolejowo-drogowym i bezpośrednio przed nim
przed wjechaniem na tory może nie upewniać się, czy zbliża się pociąg

10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli: 
podnoszenie zapór zostało zakończone
opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

11. Widząc znak B-20 „STOP” znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
11. Widząc znak B-20 "STOP" znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
musi zatrzymać się w każdym przypadku
może przejechać swobodnie
może zatrzymać się ale nie musi

12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem
12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem:
powinien zatrzymać się przed sygnalizatorem
powinien przejechać przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności
powinien przejechać przejazd z prędkością nie większą niż 60 km/h

13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
pozostawić pojazd na przejeździe i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
wszelkimi dostępnymi sposobami starać się natychmiast usunąć pojazd z przejazdu
pozostawić pojazd na przejeździe i włączyć światła awaryjne

14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien
14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien:
przejechać szybko przejazd używając sygnału dźwiękowego samochodu
zatrzymać pojazd, po przejeździe pociągu upewnić się, że nie nadjeżdża kolejny pociąg i przekroczyć przejazd
przejechać szybko przejazd jeżeli pociąg jest jeszcze daleko

15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
15.Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
zawrócić pojazd i odjechać, ponieważ przejazd kolejowy i tak jest zablokowany
wysiąść z pojazdu i przyglądać się dalszemu przebiegowi wydarzeń
natychmiast powiadomić policję i inne służby ratunkowe

16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
do 500 m
nawet do 1300 m
do 200 m

17. Widząc znak B20 „STOP” na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
17. Widząc znak B-20 "STOP" na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
powinien zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu i upewnić się czy nie jedzie pociąg
powinien zwolnić i przejechać przez przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności
powinien zatrzymać pojazd i poczekać aż przejedzie pociąg