VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

Bezpieczny piątek – 16 sierpnia 2019 r. 14.08.2019

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Quiz

1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący
1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący:
nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg - od tego jest dróżnik
powinien obserwować tylko prawą stronę drogi
powinien zachować szczególną ostrożność

2. Widząc znak zakazu: B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
2. Widząc znak zakazu B-32b rogatka uszkodzona, kierujący:
powinien obowiązkowo zatrzymać pojazd przed znakiem i stosować się do poleceń osoby kierującej ruchem drogowym na tym przejeździe
może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika
może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym

3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:
3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem: 
musi zasygnalizować zamiar przekroczenia torowiska
powinien zatrzymać pojazd
może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”

4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 lub G-4   („krzyż św. Andrzeja”)?
zatrzymać się tuż przed zaporami
zatrzymać się przy znaku jeśli zbliża się pociąg
zatrzymać się w odległości minimum 15 metrów przed znakiem

5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć:
5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory i sygnalizatory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć: 
po całkowitym uniesieniu się zapór i wyłączeniu sygnału czerwonego
gdy zgaśnie sygnał czerwony, niezależnie od położenia zapór
po całkowitym uniesieniu się zapór, pomimo nie wyłączenia się czerwonego sygnału

6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać:
6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać: 
tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w żadne urządzenia zabezpieczające
przez każdy przejazd kolejowy, niezależnie od jego wyposażenia
tylko przez przejazd kolejowy nie nadzorowany przez dróżnika

7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w urządzenia zabezpieczenia ruchu, kierujący powinien zatrzymać się:
przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony lub zamkniętą zaporą
zawsze na wysokości słupka wskaźnikowego z jedną kreską
za każdym razem, kiedy zamierza przejechać przez przejazd

8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien:
8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien: 
zachować ostrożność tylko wtedy, gdy nadjeżdża pociąg
jechać z taką prędkością, aby w razie potrzeby przejechać jak najszybciej niebezpieczne miejsce
zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania i przejeżdżania przez przejazd

9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami:
9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami: 
nie powinien wyprzedzać innych pojazdów samochodowych na przejeździe kolejowo-drogowym i bezpośrednio przed nim
przed wjechaniem na tory może nie upewniać się, czy zbliża się pociąg
ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdami szynowymi

10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli: 
po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
podnoszenie zapór zostało zakończone

11. Widząc znak B-20 „STOP” znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
11. Widząc znak B-20 "STOP" znajdujący się przed przejazdem z otwartymi zaporami kierujący pojazdem:
może przejechać swobodnie
może zatrzymać się ale nie musi
musi zatrzymać się w każdym przypadku

12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem
12. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem i otwarte zapory, kierujący pojazdem:
powinien przejechać przejazd z prędkością nie większą niż 60 km/h
powinien zatrzymać się przed sygnalizatorem
powinien przejechać przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności

13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
13. W przypadku zepsucia się pojazdu samochodowego na przejeździe, kierowca powinien:
pozostawić pojazd na przejeździe i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych
wszelkimi dostępnymi sposobami starać się natychmiast usunąć pojazd z przejazdu
pozostawić pojazd na przejeździe i włączyć światła awaryjne

14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien
14. Zbliżając się do przejazdu bez zapór i sygnalizatorów oraz widząc nadjeżdżający pociąg, kierowca powinien:
przejechać szybko przejazd jeżeli pociąg jest jeszcze daleko
przejechać szybko przejazd używając sygnału dźwiękowego samochodu
zatrzymać pojazd, po przejeździe pociągu upewnić się, że nie nadjeżdża kolejny pociąg i przekroczyć przejazd

15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
15.Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierowca widzi kolizję pociągu z innymi pojazdem samochodowym, powinien wtedy:
zawrócić pojazd i odjechać, ponieważ przejazd kolejowy i tak jest zablokowany
wysiąść z pojazdu i przyglądać się dalszemu przebiegowi wydarzeń
natychmiast powiadomić policję i inne służby ratunkowe

16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
16. Jak maksymalnie długa może być droga hamowania pociągu?
do 500 m
do 200 m
nawet do 1300 m

17. Widząc znak B20 „STOP” na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
17. Widząc znak B-20 "STOP" na przejeździe bez zapór i sygnalizatorów, kierujący pojazdem:
powinien zatrzymać pojazd i poczekać aż przejedzie pociąg
powinien zwolnić i przejechać przez przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności
powinien zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu i upewnić się czy nie jedzie pociąg