VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

Bezpieczny piątek – 16 sierpnia 2019 r. 14.08.2019

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

News

Bezpieczny przejazd – przez cały rok

14.01.2019

Ponad tysiąc prelekcji edukacyjnych skierowanych do dzieci, kilkaset akcji prewencyjnych dla dorosłych, dziesiątki tysięcy broszur i ulotek rozdystrybuowanych wśród społeczeństwa, tysiące instruktorów szkół nauki jazdy z materiałami dydaktycznymi na temat bezpieczeństwa na przejazdach oraz wdrożenie ogólnopolskiego projektu #ŻółtaNaklejkaPLK – to bilans działań prowadzonych w 2018 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Kolejny rok PKP Polskie Linie kolejowe S.A. prowadzą szeroko zakrojone działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości Polaków o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

 

 

Początek nowego roku to czas podsumowań, refleksji i analizy działań, jakie zostały zrealizowane w ubiegłym roku. Ostatnie 12 miesięcy obfitowały w wiele istotnych projektów w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych. To także doskonały moment, by przygotować się na nadchodzące miesiące, które niosą nowe wyzwania i cele.
Odbiorcami kampanii są zarówno dzieci w wieku od 4 do 13 roku życia, młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia, jak i dorośli. Ostatnia grupa adresatów jest szczególna i to właśnie jej dedykowano najwięcej zróżnicowanych działań edukacyjnych i prewencyjnych. Byli to głównie obecni i przyszli kierowcy, instruktorzy i podmioty odpowiedzialne za przygotowanie uczestników ruchu drogowego oraz zawodowi kierowcy. Niestety, za 99% wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiedzialni są kierowcy. Zapominają o podstawowych zasadach ruchu drogowego lub nie zwracają uwagi na znaki, czy wręcz je ignorują. Najczęstszą przyczyną tragicznych zdarzeń, które miały miejsce w 2018 roku było łamanie przepisów, próby pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, lekceważenie sygnalizacji ostrzegawczej oraz znaku STOP, a także ryzykowne omijanie zamkniętych rogatek czy nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Potrzebna jest zmiana mentalności samych kierujących oraz zrozumienie, że skrzyżowanie drogi publicznej z kolejową wymaga od nas samych wyjątkowej uwagi i ostrożności.
W 2018 r. na potrzeby kampanii „Bezpieczny przejazd” opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano ponad 200 tys. materiałów edukacyjnych i informacyjnych w wersji drukowanej i elektronicznej. Powstały m.in. ulotki i broszury, filmy z przejazdów, animacje edukacyjne, infografiki, prezentacje oraz materiał promocyjny w programie śniadaniowym. Zrealizowano briefingi prasowe na terenie całej Polski z udziałem mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz opracowano i rozpowszechniono kilkadziesiąt informacji prasowych na temat najważniejszych etapów i projektów kampanii „Bezpieczny przejazd”. 

 

ŻółtaNaklejkaPLK zapobiega tragediom na torach

 

Jednym z kluczowych projektów ubiegłego roku była #ŻółtaNaklejkaPLK, czyli łatwiejsza lokalizacja przejazdu. Kolejarze oznakowali wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, zarządzane przez spółkę, specjalnymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi, z jednoczesnym zintegrowaniem powstałej w ten sposób bazy danych z systemem wykorzystywanym przez operatorów numeru alarmowego 112. Na każdej takiej naklejce umieszczony został indywidualny numer identyfikacyjny (INI) przejazdu. Informacje zawarte na naklejkach pozwalają na precyzyjną identyfikację lokalizacji przejazdu/przejścia. Na naklejkach umieszczono również numery telefonów do dyspozytora zakładowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i nr tel. alarmowego 112. Szybka reakcja zwiększa szansę np. zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości, tym samym może zapobiec nieszczęśliwemu zdarzeniu.
Od czerwca 2018 r., kiedy uruchomiono projekt, z naklejek skorzystano już 417 razy dzwoniąc pod nr alarmowy 112 i wykorzystując informacje na nich zawarte. W 30 przypadkach zastosowano ograniczenie prędkości pociągów i polecenie ostrożnej jazdy dla maszynisty, a w 24, aby nie doszło do tragedii, kolejarze wstrzymali ruch pociągów. Jednym z takich przykładów była sytuacja z 13 grudnia 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim. Kierowca miejskiego autobusu, w trakcie manewru w obszarze przejazdu kolejowo-drogowego, utknął na torach. Jeden z kierowców skorzystał z danych zawartych na żółtej naklejce PLK i o zdarzeniu powiadomił nr 112 oraz kolejarzy. Dyżurny natychmiast wstrzymał ruch pociągów na linii między Wodzisławiem Śląskim a Czyżowicami. W konsekwencji nie doszło do zdarzenia, a pociąg relacji Katowice – Bohumin zatrzymał się w bezpiecznej odległości od autobusu.

 

Lepiej przygotowany instruktor, to bezpieczniejszy kursant

 

Do równie istotnych aspektów działalności PLK w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd” należy zaliczyć warsztaty i szkolenia. W specjalistycznych seminariach organizowanych na przełomie października i listopada 2018 r., udział wzięli specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa, w tym przedstawiciele lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkich Komend Policji, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego. Podczas spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo zaprezentowano kategorie przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców, a także ciekawostki fizyczne przełożone na tematykę kolejową i motoryzacyjną oraz materiały wideo z kamer przemysłowych, ukazujące niebezpieczne zachowania kierowców. Ekspert PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor Biura Bezpieczeństwa omawiał zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei na bazie doświadczeń oraz analiz wielu realnych zdarzeń. W ubiegłym roku w seminariach, które odbyły w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Radomiu i Toruniu, udział wzięli przedstawiciele 250 Ośrodków Szkolenia Kierowców. Umożliwiają one instruktorom czynny udział w dyskusji z fachowcami z zakresu bezpieczeństwa kolejowego oraz szansę omówienia najbardziej aktualnych zagadnień. Z kolei podczas organizowanych spotkań z przedstawicielami WORD przekazywano wiedzę na temat prawidłowego przekraczania przejazdów oraz funkcjonowania #ŻółtaNaklejkaPLK. W ubiegłym roku takie warsztaty odbyły się w Siedlcach, Białymstoku, Pile i Spale. Łącznie wzięło w nich udział 218 egzaminatorów.
We wrześniu i grudniu 2018 r. przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przeprowadzili również szkolenia dla dyspozytorów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego z woj. kujawsko-pomorskiego i lubuskiego oraz operatorów numeru alarmowego 112. W ciągu 6 dni spotkań, dotyczących tematyki efektywnego wykorzystania #ŻółtaNaklejkaPLK w procesie przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych, przeszkolono 320 osób.
Dzięki realizowanym spotkaniom materiały wideo ze zdarzeń na przejazdach, infografiki i prezentacje multimedialne z zasadami bezpieczeństwa i dodatkowe pomoce dydaktyczne zostały przekazane do kilku tysięcy ośrodków szkolenia kierowców. Organizowane seminaria z instruktorami spełniają bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym kursantów.

 

O bezpieczeństwie na przejazdach – dla dorosłych i dzieci

 

„Bezpieczne piątki” to akcja, która ma ograniczyć niepotrzebne tragedie oraz utrudnienia w ruchu kolejowym. Każdego roku prowadzona jest w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych wszystkich kategorii oraz wzdłuż torów, gdzie występują tzw. „dzikie przejścia”. Pomimo realizowanych na terenie całej Polski akcji prewencyjnych i wielokrotnych apeli kolejarzy o rozwagę, nadal znajdują się osoby, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają duże zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników ruchu. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami oraz ograniczenie przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych.
Zeszłoroczna inicjatywa rozpoczęła się 22 czerwca i trwała do końca sierpnia. Podczas 11 wakacyjnych piątków kolejarze dystrybuowali specjalnie przygotowane materiały ze wskazówkami i wzorami prawidłowych zachowań na terenach kolejowych oraz rozmawiali z kierowcami i pieszymi o bezpieczeństwie. Zaangażowani w inicjatywę funkcjonariusze policji oraz Straży Ochrony Kolei obserwowali i reagowali na negatywne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach”. W 2018 r. w ramach „Bezpiecznego piątku” przeprowadzono blisko pół tysiąca akcji informacyjno-prewencyjnych, rozdano około 45 tys. materiałów informacyjnych, udzielono prawie 800 pouczeń dla niewłaściwie zachowujących się osób, wystawiono 119 mandatów i przeprowadzono ponad 1200 kontroli trzeźwości. Jest to niezwykle ważna inicjatywa, która ma za zadanie przypomnieć każdemu uczestnikowi ruchu, że obowiązkiem jest postępowanie zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem – to ono m.in. gwarantuje bezpieczeństwo zarówno na przejazdach kolejowo-drogowych, jak i terenach kolejowych.
Wśród licznych, a zarazem ważnych działań podejmowanych w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” należy zaliczyć także akcję skierowaną do najmłodszej części społeczeństwa – „Październik miesiącem edukacji”. W październiku każdego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stara się dotrzeć z przekazem kampanii „Bezpieczny przejazd” do jak największej liczby dzieci poprzez organizację prelekcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. W 2018 r. w ramach akcji PLK przeprowadziła ponad 400 prelekcji, w których wzięło udział 17 530 dzieci. Podczas spotkań edukacyjnych dzieci uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznawały znaki, nabywały wiedzę czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Koordynatorzy urozmaicali spotkania filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami tak, aby jak najlepiej dopasować materiały do danej grupy wiekowej. W trakcie zajęć dzieci otrzymały zeszyty edukacyjne, kolorowanki, odblaski i inne mini gadżety. Od czerwca 2018 roku koordynatorzy, w ramach prelekcji, informowali uczniów także o żółtych naklejkach umieszczonych na przejazdach. 

 

Miliony internautów śledzących zdarzenia na przejazdach i kampanie informacyjne w social mediach

 

W ubiegłym roku kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” obecna była w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych zapewniając dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców. W ubiegłym roku w serwisie YouTube opublikowano 10 filmów z niewłaściwymi zachowaniami kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Największe zainteresowanie wśród internautów wzbudził materiał pt. „Niebezpieczne zachowania kierowców na przejeździe w Małopolsce” generując ponad 3,5 mln wyświetleń. Równie dużą popularnością w serwisie cieszył się film pn. „Tarnów – zderzenie auta z pociągiem pasażerskim” – ponad 300 tys. wyświetleń oraz pn. „Zachowanie kierowcy na przejeździe w Piotrkowie Trybunalskim” – ponad 200 tys. Wszystkie 10 filmów z przejazdów obejrzało łącznie blisko 5 mln osób. Na portalu Facebook opublikowano posty sponsorowane dotyczące #ŻółtaNaklejkaPLK, czy konkursy dotyczące bezpieczeństwa oraz przeprowadzono kampanię informacyjną z animacjami prezentującymi właściwe zachowania na przejazdach. W okresie wakacyjnym na łamach programu „Pytanie na śniadanie” opublikowany został reportaż poruszający temat „ŻółtaNaklejkaPLK na wszystkich przejazdach”, po którym odbyła się dyskusja w studio z udziałem psycholog oraz przedstawiciela PLK. Spot promujący projekt emitowany jest również stale w pociągach pasażerskich.

 

Podsumowując, kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” pełni istotną rolę w edukacji zarówno dzieci jak i dorosłych. To niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa. Do wypadków na terenach kolejowych dochodzi głównie z winy kierowców i należą one do tych szczególnie tragicznych w konsekwencjach. Zaś świadomość kierujących wciąż jest niewystarczająca. Nadal potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna oraz zmiana mentalności samych kierujących oraz pieszych.

 


„Bezpieczny przejazd…” w liczbach (podsumowanie 2018 r.):

    -przeprowadzono:

• 1 110 prelekcji edukacyjnych na temat bezpieczeństwa kolejowego (wraz z projektem „Październik miesiącem edukacji”) – ponad 50 000 wyedukowanych dzieci

• ponad 900 akcji ulotkowych i prewencyjnych na przejazdach/przejściach (wraz z projektem „Bezpieczny piątek”)

• 2 253 kontrole trzeźwości kierowców (wraz z projektem „Bezpieczny piątek”)

• oznakowanie 13 760 przejazdów w ramach projektu #ŻółtaNaklejkaPLK

• 5 symulacji zderzenia lokomotywy z samochodem

• 127 imprez plenerowych

• 7 warsztatów dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

• 6 warsztatów dla egzaminatorów WORD

    -wyprodukowano, opublikowano i wyemitowano:

• 307 banerów z grafiką #ŻółtaNaklejkaPLK umieszczonych przy przejazdach

• 3 artykuły/reklamy prasowe

• 3 audycje radiowe

• kampanię reklamową #ŻółtaNaklejkaPLK na ekranach LCD w pociągach pasażerskich

• 6 animacji prezentujących pożądane zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych oraz 10 materiałów wideo ukazujących niewłaściwe zachowanie kierowców na przejazdach,

• wideoinfografikę #ŻółtaNaklejkaPLK wraz z kampanią informacyjną w mediach społecznościowych

• ponad 204 000 materiałów informacyjnych i dydaktycznych.

    -rozwiązano 223 usterki zgłoszone za pośrednictwem formularza „Zgłoś usterkę”.