VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

News

żródło: PLK

źródło: UTK

źródło: UTK

źródło: UTK

źródło: UTK

źródło: UTK

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” z nagrodą Urzędu Transportu Kolejowego

28.11.2016
25 listopada Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa wręczyli wyróżnienia i nagrody przedsiębiorstwom kolejowym i osobom szczególnie zaangażowanym w realizację działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na kolei. Jednym z laureatów konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, organizowanego przez UTK, zostały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., otrzymały nagrodę za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, polegającej na opracowaniu jednej koncepcji przekazywanej w całorocznych działaniach na terenie kraju, m. in. podczas cyklicznych działań edukacyjnych, symulacji, konkursów, happeningów, prelekcji dla dzieci.


„Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – dobre praktyki i działania

Urząd Transportu Kolejowego w bieżącym roku po raz pierwszy ogłosił konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jego założeniem jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Przesłanką konkursu było zwrócenie uwagi na to, aby bezpieczeństwo na kolei kształtować nie tylko poprzez kontrole, ale również nagradzając dobre praktyki i działania zwiększające bezpieczeństwo. Pod uwagę brane było nagrodzenie działań szczególnie wyróżniających się na tym tle, spełniających w najwyższym stopniu cztery kryteria: innowacyjność, systemowość rozwiązania, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego i stopień wdrożenia. 


12 edycji kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…”

Koncepcja kampanii narodziła się i została wdrożona w 2005 r. Przez pierwsze cztery lata była prowadzona w miesiącach letnich, mając na celu zmianę postawy uczestników ruchu drogowego. Od 2009 r. przekonujemy do bezpiecznego zachowania przez cały rok. Również w 2009 r. włączyliśmy się w światowy projekt zrzeszający kraje zajmujące się bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych, czego efektem było zorganizowanie w Polsce już w 2011 r. centralnych obchodów „ILCAD-u 2011” (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych). Od października 2012 r. kampania została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych, a w 2016 r. przeszła kolejną modyfikację: zostało zmienione hasło, odświeżono logotyp oraz materiały informacyjne. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. co roku zapraszają do współpracy szerokie grono patronów, partnerów i ekspertów z dziedziny transportu i psychologii, którzy wspierają kampanię swoimi działaniami. 


Tysiące działań w całej Polsce

Corocznie w całej Polsce realizowane są tysiące akcji kampanijnych przy wsparciu i zaangażowaniu 23 regionalnych koordynatorów kampanii z Zakładów Linii Kolejowych, Straży Ochrony Kolei oraz służb porządkowych. Prowadzone działania skierowane są do dzieci – prelekcje edukacyjne (w tym projekt „Październik miesiącem edukacji”), konkursy, dystrybucja zeszytów edukacyjnych, kolorowanek i opasek odblaskowych. Młodzieży dedykowane są działania w social mediach oraz realizowane przy współpracy z popularnymi youtuberami, dzięki czemu docieramy z przekazem kampanijnym do setek tysięcy młodych użytkowników Internetu. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego kierowane są akcje informacyjne oraz działania prewencyjne na przejazdach kolejowo-drogowych (w tym projekt „Bezpieczny piątek”), polegające na dystrybucji materiałów informacyjnych, pouczaniu i karaniu kierowców i pieszych nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Ponadto w całej Polsce organizowane są briefingi i konferencje prasowe, symulacje wypadków, warsztaty dla instruktorów szkół jazdy. Kampania promowana jest również w trakcie wydarzeń regionalnych i lokalnych oraz w stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, prasie i na nośnikach outdoorowych.

Więcej informacji na www.bezpieczny-przejazd.pl. Znajdziesz nas również w mediach społecznościowych: #SzlabanNaRyzyko. 


„Bezpieczny przejazd…” w liczbach (I-X 2016 r.):

 • 1 008 prelekcji edukacyjnych na temat bezpieczeństwa kolejowego
 • 451 akcji ulotkowych i prewencyjnych na przejazdach/przejściach
 • 64 imprezy plenerowe
 • 8 symulacji
 • 4 briefingi prasowe
 • 2 skonsolidowane akcje prewencyjne na „dzikich przejściach” 
 • 2 warsztaty dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców OSK
 • 2 ogólnopolskie konkursy promujące bezpieczeństwo kolejowe
 • 1 konferencja inaugurująca XII edycję kampanii „Bezpieczny przejazd…”
 • 2 audycje radiowe
 • 5 kampanii reklamowych w TVP oraz Polskim Radiu
 • 37 partnerów i patronów wspierających kampanię
 • współpraca z 2 youtuberami – Cyber Marian, Trucking Girl
 • ponad 973 tys. wyświetleń filmów „Jeden przejazd za daleko”, stworzonych przy współpracy z Cyber Marianem
 • ponad 312 tys. emisji spotu kampanijnego w 206 placówkach medycznych


Cykliczne projekty w ramach kampanii:

„Bezpieczny piątek” w liczbach (2016 r.):

 • 10 piątków w okresie wakacyjnym, w trakcie których przeprowadzono 387 akcji informacyjno-prewencyjnych
 • ponad 31 000  ulotek rozdanych kierowcom i pieszym
 • 1 826 pouczeń, 774 kontrole trzeźwości, 123 mandaty

„Październik miesiącem edukacji” w liczbach (2016 r.):

 • 692 prelekcje edukacyjne
 • 35 102 wyedukowanych dzieci
 • 31 140 minut edukacji = ponad 3 tygodnie ciągłej nauki
 • 81 – najwięcej prelekcji przeprowadzono na obszarze Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim (4107 wyedukowanych dzieci)


Oficjalne logo laureata konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”: