VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

Bezpieczny piątek – 16 sierpnia 2019 r. 14.08.2019

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

News

Lepiej przygotowany nauczyciel, to bezpieczniejszy uczeń. Zakończono kolejną edycję warsztatów dla instruktorów

30.11.2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, zrealizowały trzecią edycję cyklu warsztatów edukacyjnych dla instruktorów nauki jazdy. W tym roku, w specjalistycznych seminariach, które odbyły w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Radomiu i Toruniu udział wzięło blisko 250 osób. Ich celem jest edukacja i podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

 

Siedem miast, sześć województw, siedem warsztatów, kilkuset uczestników, wiele godzin dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń na temat efektywnego szkolenia przyszłych kierowców. Po raz trzeci, w specjalistycznych seminariach organizowanych przez PLK, na przełomie października i listopada br., udział wzięli specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa, w tym przedstawiciele lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkich Komend Policji, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Podczas spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo zaprezentowano kategorie przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców, a także ciekawostki fizyczne przełożone na tematykę kolejową i motoryzacyjną. Ekspert PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor Biura Bezpieczeństwa omawiał zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei na bazie doświadczeń oraz analiz wielu realnych zdarzeń. Od bieżącego roku PLK informują również o żółtych naklejkach umieszczonych na przejazdach, które mogą uratować życie. W czerwcu br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w całej Polsce. Na każdym z nich są minimum dwie żółte naklejki zawierające indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu i telefony alarmowe. Odblaskowe naklejki są na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja, przejazd zabezpieczony znakami (kat. D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Przejścia dla pieszych (kat. E) są oznakowane w sposób analogiczny do przejazdów. Na  przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki są na napędach rogatkowych (urządzeniach, do których przymocowane jest ramię rogatki). W przypadku awarii lub zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W przypadku zagrożenia wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów. Szybka reakcja zwiększa szansę np. zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości, tym samym może zapobiec nieszczęśliwemu zdarzeniu. W efekcie, projekt ma doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków i skuteczniejszego usuwania ich skutków przez umożliwienie łatwej i precyzyjnej identyfikacji przejazdu kolejowo-drogowego osobie przyjmującej zgłoszenie.

 

Nie tylko dla instruktorów OSK

W 2016 roku PLK rozpoczęły realizację specjalistycznych warsztatów dla instruktorów nauki jazdy ośrodków szkolenia kierowców, a od 2017 roku również dla egzaminatorów WORD. Na przestrzeni ostatnich trzech lat odbyło się 26 warsztatów na terenie całej Polski. Działaniami edukacyjnymi objęto blisko 2 200 ośrodków szkolenia kierowców, zlokalizowanych w 16 województwach.    

Podczas spotkań instruktorzy nauki jazdy otrzymują od PLK „pigułkę” wiedzy, którą mogą wykorzystać podczas swoich zajęć z kursantami. Ważnym aspektem jest również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami, co przynosi obopólne korzyści. W 2016 r. przeprowadzono 5 takich spotkań, tj. w: Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Poznaniu. W 2017 r. – 7: w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze. Zaś w bieżącym roku warsztaty odbyły się w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Radomiu i Toruniu. Dzięki tej akcji materiały wideo ze zdarzeń na przejazdach, infografiki z zasadami bezpieczeństwa i dodatkowe pomoce dydaktyczne zostały przekazane do kilku tysięcy ośrodków szkolenia kierowców. Organizowane seminaria umożliwiają instruktorom czynny udział w dyskusji z fachowcami z zakresu bezpieczeństwa kolejowego oraz szansę omówienia najbardziej aktualnych zagadnień. Podczas spotkań z przedstawicielami WORD przekazywana jest wiedza na temat prawidłowego przekraczania przejazdów oraz funkcjonowania #ŻółtaNaklejkaPLK. W bieżącym roku takie warsztaty odbyły się w Siedlcach, Białymstoku, Pile i Spale. Łącznie wzięło w nich udział 218 egzaminatorów.

 

- Takie warsztaty są bardzo potrzebne. Ci, którzy poświęcili swój czas by się na nich pojawić, byli zaskoczeni kilkoma aspektami, na które warto zwrócić uwagę. Należy podkreślić, że seminarium prowadziły osoby dobrze rozeznane w temacie i z ogromnym doświadczeniem opartym o badania faktycznych zdarzeń. Przekazane nam materiały wyczerpują tematykę od przepisów prawa drogowego, przez pytania z testów egzaminacyjnych na prawo jazdy, po nagrania z kamer na przejazdach kolejowo-drogowych. I to ostatnie jest dla nas najcenniejsze. Warto maksymalnie zwiększyć szansę kursanta na uczenie się na cudzych błędach – mówi Maciej Jaros, OSK Student.

 

We wrześniu 2018 r. przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, przeprowadzili również szkolenia dla dyspozytorów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego z woj. kujawsko-pomorskiego oraz operatorów numeru alarmowego 112 z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy. W ciągu 4 dni spotkań, dotyczących tematyki efektywnego wykorzystania #ŻółtaNaklejkaPLK w procesie przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych, przeszkolono 240 osób.

 

- Jak co roku spotykamy się z instruktorami ośrodków szkolenia kierowców, ponieważ to właśnie oni pełnią niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodych kierowców. Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje 30 godzin nauki teoretycznej oraz 30 godzin praktyki. Niestety w programie nadal za mało czasu poświęca się tematyce zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. A niestety wypadki na terenach kolejowych z udziałem kierujących należą do tych szczególnie tragicznych w konsekwencjach, zaś świadomość kierowców wciąż jest niewystarczająca. Dlatego postawiliśmy na edukację. Od października do listopada spotykaliśmy się z instruktorami i przekazywaliśmy im praktyczne materiały edukacyjne w tzw. pigułce. Projekt jest bardzo dobrze odbierany przez samych instruktorów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z informacji od samych zainteresowanych wiemy, że jest potrzeba pogłębiania wiedzy z tego zakresu – mówi Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biuro Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Edukacja i zmiana mentalności

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z roku na rok intensyfikują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Konsekwentnie podnoszą poziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych m.in. poprzez modernizację infrastruktury, budowę nowych bezkolizyjnych skrzyżowań czy podwyższanie kategorii przejazdów. Dla narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej priorytetem jest bezpieczeństwo. Niestety, na terenach kolejowych nadal ginie zbyt dużo osób. Najczęstszą przyczyną tych tragicznych zdarzeń jest ignorowanie przepisów przez kierowców, próba pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, lekceważenie sygnalizacji ostrzegawczej oraz znaków STOP, a także ryzykowne omijanie zamkniętych rogatek czy nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami. Tylko w październiku br. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 16 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E. Zginęły 4 osoby, a 2 zostały ciężko ranne. Od początku 2018 roku w 180 wypadkach i kolizjach zginęły 44 osoby, a ciężko rannych zostało 29.

 

- Nawet najlepsze zabezpieczenia oraz zmodernizowane przejazdy będą niewystarczające, jeśli kierowcy nie włączą myślenia. Nadal potrzebna jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, zmiana mentalności samych kierujących oraz zrozumienie, że skrzyżowanie drogi publicznej z kolejową wymaga od nas wyjątkowej uwagi i ostrożności. Dobrym przykładem jest skrzyżowanie kat. B, sterowane przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, które zamykane jest na ok. 30-40 sekund przed wjechaniem pociągu. W pierwszej kolejności włącza się migające czerwone światło. Po kilkunastu sekundach zamykane są rogatki. Do przejazdu pociągu zostaje jedynie 10 sekund. Kierowcy wielokrotnie igrają ze śmiercią omijając slalomem opuszczone rogatki lub wjeżdżając na przejazd gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy. Myślą, że skoro inny kierowca przed nim przejechał, on też się przemknie i zdąży - mówi Włodzimierz Kiełczyński.

 

Dlatego od 2005 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną pn. „Bezpieczny przejazd…”. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest szeroko rozumiana edukacja na temat zagrożeń wynikających z niezachowania zasad szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Wśród stałych i całorocznych akcji organizowane są m.in. prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei, akcje informacyjne i prewencyjne w terenie, symulacje wypadków, konkursy, kampanie informacyjne w mediach, a także wspomniane powyżej warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców. Duże zainteresowanie naszymi seminariami wskazuje, że jest potrzeba pogłębiania wiedzy z tego zakresu. Dlatego też w przyszłym roku planujemy kontynuację działań w tym zakresie. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy instruktorów i egzaminatorów WORD.  

 

Więcej informacji na www.bezpieczny-przejazd.pl. Znajdziesz nas również w mediach społecznościowych: #SzlabanNaRyzyko oraz #ŻółtaNaklejkaPLK.