VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

Bezpieczny piątek - 19 lipca 2019 r. 18.07.2019

Jak co roku podczas letniej akcji „Bezpieczny piątek” koordynatorzy kampanii społecznej „Bezpieczny...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

News

Służby ratunkowe doceniają projekt #ŻółtaNaklejkaPLK

11.02.2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wdrożenie, w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, projektu #ŻółtaNaklejkaPLK i zintegrowanie go z Systemem Powiadamiania Ratunkowego. Współpraca kolejarzy i operatorów numeru alarmowego 112 podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych.

 

11 lutego 2019 r. w Centrum Powiadamia Ratunkowego w Radomiu, podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował przedstawicielom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za wdrożenie projektu oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych w poziomie szyn naklejkami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym i numerami telefonów alarmowych.

 

W ramach tego działania kolejarze nadali każdemu przejazdowi unikatowy numer, który w szybki sposób pozwala na ustalenie lokalizacji na linii kolejowej. Tak opracowaną bazę danych zintegrowano z systemem powiadamiania ratunkowego, a także udostępniono w Uniwersalnym Module Mapowym – mapie wykorzystywanej przez służby ratunkowe. Kolejarze wspólnie z Operatorami Numeru Alarmowego testowali i dopracowywali procedury postępowania w przypadku wpłynięcia zgłoszenia o zagrożeniu wypadkiem na przejeździe. Wszystko to w celu skrócenia czasu reakcji w razie wpłynięcia zgłoszenia o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu na przejeździe kolejowo-drogowym. Do obsługi tych zgłoszeń PLK stworzyły dedykowany kanał łączności, za pomocą którego Operatorzy Numeru Alarmowego kontaktują się ze służbami kolejowymi odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu kolejowego. Umożliwia to wstrzymanie ruchu kolejowego w ciągu kilku minut od otrzymania zgłoszenia o zagrożeniu wypadkiem na przejeździe.

 

#ŻóltaNaklejkaPLK poprawia bezpieczeństwo na terenach kolejowych

 

W przypadku skrzyżowań kat. A i B, naklejki umiejscowione są po wewnętrznej stronie rogatek, na ściance obudowy napędu. Zaś na skrzyżowaniach kat. C, D i E, na tylnej powierzchni znaku G3/G4 (krzyż św. Andrzeja). Łącznie na przejazdach i przejściach w poziomie szyn pojawiło się ponad 28 000 naklejek. Od czerwca 2018 r., kiedy uruchomiono projekt, z naklejki skorzystano już 417 razy dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i wykorzystując informacje na nich zawarte. W 30 przypadkach zastosowano ograniczenie prędkości pociągów i polecenie ostrożnej jazdy dla maszynisty, a w 24, aby nie doszło do tragedii, kolejarze wstrzymali ruch pociągów. Jednym z takich przykładów była sytuacja z 13 grudnia 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim, kierowca miejskiego autobusu, w trakcie manewru w obszarze przejazdu kolejowo-drogowego, utknął na torach. Jeden z kierowców skorzystał z danych zawartych na żółtej naklejce PLK i o zdarzeniu poinformował nr 112 oraz kolejarzy. Dyżurny ruchu natychmiast wstrzymał ruch pociągów między Wodzisławiem Śląskim a Czyżowicami. W konsekwencji nie doszło do zdarzenia, a pociąg relacji Katowice – Bohumin zatrzymał się w bezpiecznej odległości od autobusu.

 

Kolejarze szkolą służby ratunkowe z wykorzystania #ŻółtaNaklejkaPLK

 

Aby skutecznie wykorzystywać informacje udostępnione służbom ratunkowym kolejarze prowadzą szkolenia, podczas których przybliżają ratownikom specyfikę funkcjonowania systemu kolejowego w kontekście wykorzystania informacji z naklejki w procesie przyjmowania zgłoszeń. Takie szkolenia, prowadzone w ramach kampanii „Bezpieczny przejazd…” odbyły się w 2018 roku w Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. W ciągu 6 dni spotkań operatorzy numeru alarmowego, dyspozytorzy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego z terenu województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego zapoznani zostali z tematyką efektywnego wykorzystania #ŻółtaNaklejkaPLK w procesie obsługi zgłoszeń dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych, przeszkolono 320 osób. Kolejne szkolenia zaplanowane zostały na 2019 rok, najbliższe we Wrocławiu.

Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd…” #SzlabanNaRyzyko

 

Zamierzeniem, prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kampanii społecznej pn. „Bezpieczny przejazd” jest podnoszenie świadomości Polaków w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar tragicznych wypadków. Wśród stałych i całorocznych działań, prowadzonych w ramach kampanii organizowane są m.in.: symulacje wypadków, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie, akcje prewencyjno-informacyjne na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. „dzikich przejściach” z dystrybucją materiałów informacyjnych, warsztaty dla ośrodków kształcenia kierowców, a także kampania informacyjna w mediach.

 

 

Więcej o #ŻółtaNaklejkaPLK: http://www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/