VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

News

Znamy zwycięzców konkursu na spot reklamowy promujący założenia kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

13.06.2017

12.06.2017 r. Jury w składzie:

1. Marek Olkiewicz – wiceprezes Zarządu dyrektor ds. eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Marcin Kruszyński – wicedyrektor Biura Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Małgorzata Przybysz – Wydział Projektowania i Produkcji Wydawnictw i Multimediów, Biuro Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Włodzimierz Włoch – Wydział Projektowania i Produkcji Wydawnictw i Multimediów, Biuro Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5. Aleksandra Rudzińska-Rdzanek – Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

6. Anna Jaworska – Biuro Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

7. Mariusz Włoch – pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym i ISO, Infra SILESIA S.A.


wyłoniło laureatów konkursu na spot reklamowy promujący założenia kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” spośród 14 prac z 13 placówek edukacyjnych.

Jury konkursu oceniło spoty pod względem:

a) zgodności z tematyką Kampanii i jej trafnego przedstawienia, 

b) kreatywności w podejściu do tematu, 

c) walorów estetycznych.


Przyznano 3 nagrody dla autorów prac i 3 nagrody dla placówek edukacyjnych, z których oni pochodzą:


  • pierwszą nagrodę (tablety) otrzymują: Damian Łysio, Rafał Michałowski, Damian Strojek za spot „Ryzykowna zabawa” 

nagrodę dla szkoły, z której pochodzą laureaci pierwszego miejsca (urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, kopiarka) otrzymuje: Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku


nagrodę dla szkoły, z której pochodzi laureat drugiego miejsca (urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, kopiarka) otrzymuje: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach


nagrodę dla szkoły, z której pochodzą laureaci trzeciego miejsca (urządzenie wielofunkcyjne - drukarka, skaner, kopiarka) otrzymuje: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.


Serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zmierzyli się z trudnym tematem zachowania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. 

Poziom wielu prac był bardzo wysoki, zarówno pod względem przedstawienia tematu, jak i technologii oraz estetyki wykonania, dlatego Jury musiało dokonać naprawdę trudnego wyboru. Prawdziwym sukcesem wszystkich uczestników konkursu jest to, że prezentując publicznie swoje spoty, mogą realnie wpłynąć na bezpieczeństwo przyjaciół, bliskich oraz każdego, kto obejrzy ich prace. Dziękujemy! 

O dacie ceremonii przekazania nagród, planowanej na czerwiec 2017 r.,  poinformujemy laureatów mailowo. Pozostali uczestnicy otrzymają od organizatora konkursu upominki pocztą.

 

Więcej informacji o konkursie