VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Co robimy ?

KAMPANIA SPOŁECZNA BEZPIECZNY PRZEJAZD – „SZLABAN NA RYZYKO!” TRWA NIEPRZERWANIE OD 2005 ROKU.  PRZEZ PIERWSZE CZTERY EDYCJE OBEJMOWAŁA TYLKO MIESIĄCE LETNIE. OD 2009 ROKU KAMPANIA TRWA CAŁY ROK, NATOMIAST OD PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU ZOSTAŁA ROZSZERZONA O ZAGADNIENIE WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECHODZENIEM PRZEZ TORY W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH.

 

NASZYM NADRZĘDNYM CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I UTRWALANIE POSTAW SPOŁECZNIE POŻĄDANYCH, PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z NIEZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA PRZEJAZDACH I TERENACH KOLEJOWYCH. W KONSEKWENCJI DĄŻYMY DO OGRANICZENIA LICZBY WYPADKÓW NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH ORAZ TERENACH KOLEJOWYCH.

 

KAŻDEGO ROKU NA PRZEJAZDACH DOCHODZI DO 200-250 KOLIZJI I WYPADKÓW, W WYNIKU KTÓRYCH GINIE KILKADZIESIĄT OSÓB. W MIEJSCACH NIEDOZWOLONYCH MA MIEJSCE OKOŁO 300 WYPADKÓW ROCZNIE, W KTÓRYCH ŚMIERĆ PONOSI ŚREDNIO PONAD 200 OSÓB.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA PRZEJAZDACH I W REJONIE „DZIKICH PRZEJŚĆ” JEST WSPÓLNĄ SPRAWĄ WSZYSTKICH, KTÓRZY MOGĄ MIEĆ NA NIE WPŁYW: KOLEI, POLICJI, ADMINISTRACJI, SAMORZĄDÓW, ZARZĄDCÓW DRÓG, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.