VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

Nasze działania

Bezpieczny piątek

Projekt ma na celu eliminację negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych oraz korzystania z „dzikich przejść”. Analiza pierwszej akcji wykazała, że najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez kierowców jest brak reakcji na znak STOP, próba przejechania pod zamykającymi się rogatkami bądź też ich ominięcie (tzw. jazda slalomem). Organizatorzy przedsięwzięcia pouczają użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu podczas ich przekraczania. Jednak tym, którzy rażąco naruszają przepisy kodeksu ruchu drogowego, oprócz upomnienia, wręczają mandat karny. Kontrole na skrzyżowaniach torów i dróg publicznych przeprowadzają pracownicy Zakładów Linii Kolejowych we współpracy z funkcjonariuszami Policji (Wydziałów Ruchu Drogowego) oraz Straży Ochrony Kolei. Akcja „Bezpieczny piątek” jest prowadzona na przejazdach kolejowo-drogowych wszystkich kategorii oraz wzdłuż torów, gdzie występują „dzikie przejścia”.

 

 

Październik miesiącem edukacji

W październiku każdego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. starają się dotrzeć z przekazem kampanii „Bezpieczny przejazd…” do jak największej liczby dzieci poprzez organizację prelekcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Akcja prowadzona jest we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei i dotyczy właściwego zachowania się na terenach kolejowych. Podczas spotkań edukacyjnych dzieci uczą się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznają znaki, nabywają wiedzę czego nie wolno robić na terenie kolejowym. Koordynatorzy urozmaicają spotkania filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami, tak aby jak najlepiej dopasować materiały do danej grupy wiekowej. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują zeszyty edukacyjne, kolorowanki, odblaski i inne mini gadżety.

 

 

Wojewódzkie warsztaty dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

Specjalistyczne seminaria dla instruktorów nauki jazdy są jednym z kanałów komunikacji, prowadzonym w celu zwiększenia bezpieczeństwo na terenach kolejowych.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą zwrócić uwagę instruktorów na problem zachowań kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Podczas warsztatów prezentowane są filmy prezentujące zdarzenia na przejazdach, ciekawostki, omawiane są przykłady niewłaściwych oraz pożądanych zachowań kierowców. Instruktorzy dostają „pigułkę” wiedzy, którą mogą wykorzystać podczas swoich zajęć z kursantami. Ważnym aspektem jest również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami warsztatów.

Symulacje zderzeń

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od wielu lat organizują ku przestrodze symulacje wypadków lokomotywy z ludźmi, motocyklami, samochodami a nawet autobusami. Wszystko po to, aby uzmysłowić widzom, co się dzieje podczas wypadku, z jaką siłą ma do czynienia człowiek, czy też samochód, który znajdzie się na drodze pociągu. Symulacje połączone są z pokazem ratownictwa straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy też policji. Jest to również ważny element dla służb ratunkowych, które mogą przećwiczyć procedury, gdy miałoby miejsce prawdziwe zdarzenie.

Udział w eventach

MOTO SAFETY DAY

Wydarzenie motoryzacyjne ze specjalnymi strefami edukacyjnymi promującymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały wraz z Urzędem Transportu Kolejowego i Strażą Ochrony Kolei „Bezpieczne miasteczko”, w którym można było sprawdzić swoją wiedzę nt. bezpieczeństwa, najmłodsi mogli kolorować oraz obejrzeć mobilne centrum monitoringu, wykorzystywane na co dzień w pracy Straży Ochrony Kolei oraz sprzęt jakim dysponują.

KPRM

IV Piknik z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Dzieci rządzą” w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbył się 5 czerwca 2016 r. Nie mogło na nim zabraknąć również naszej kampanii. Na dzieci i dorosłych czekały quizy i konkursy z nagrodami, najmłodsi mogli spróbować zaś swoich umiejętności malarskich.