VIDEO

#ŻÓŁTANAKLEJKAPLK

WIĘCEJ

Zdarzenia

#SzlabanNaRyzyko

WIĘCEJ

NEWS

„Bezpieczny przejazd…” wpływa na postawy społeczne 16.10.2019

Kampania społeczna realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została uznana za jeden z najbardziej...

WIĘCEJ

 "Bezpieczny przejazd..." laureatem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

 

 
WIĘCEJ

ZGŁOŚ USTERKĘ NA PRZEJEŹDZIE LUB „DZIKIE PRZEJŚCIE”!

            Dbanie o bezpieczeństwo na terenach kolejowych jest naszą wspólną sprawą. Dokładamy wszelkich starań, aby przejazdy były w idealnym stanie, a „dzikie przejścia” nie zbierały śmiertelnych żniw. Możecie nam w tym pomóc zgłaszając lokalizacje przejść przez tory w miejscach niedozwolonych lub usterki na przejazdach. Być może na przejeździe, który dzisiaj minąłeś jest zniszczony znak STOP, wygięty krzyż św. Andrzeja albo krzaki ograniczają widoczność podczas przejazdu. 

 

Wypełnij poniższy formularz, a zainterweniujemy w tej sprawie.

 

UWAGA! Podanie fałszywych danych kontaktowych (adres e-mail, telefon) uniemożliwi nam udzielenie Ci odpowiedzi zwrotnej o sposobie i rozwiązaniu usterki. 

 

Z góry dziękujemy za zgłoszenia!

 

 W razie jakichkolwiek trudności z wysłaniem formularza, prosimy o kierowanie zgłoszeń zawierających wszystkie niezbędne informacje bezpośrednio na adres: damian.gorski@plk-sa.pl.

 

 

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.

(*) Pole wymagane do wysłania formularza

**9-cyfrowy numer skrzyżowania dostępny na żółtej naklejce na napędzie rogatkowym lub krzyżu św. Andrzeja

 

 

Ochrona Danych Osobowych:

1. Wybranie przycisku „wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym z uzyskaniem kontaktu z administratorem strony. 

2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:

 

 1. Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
 2. w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
 3. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;
 4. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 5. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 6. moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu ich archiwizacji;
 7. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
 9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej na zadanie pytanie;
 10. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.