Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo!

Jak co roku październik jest miesiącem, w trakcie którego w sposób szczególny promuje się zasady bezpieczeństwa.

4 organizatorów akcji na tle banerów

Na budowach wykonawcy i inwestorzy podejmują wspólne działania promujące przestrzeganie, szeroko rozumianych, zasad i dobrych praktyk w tym obszarze. 26 października, w Łochowie, gdzie realizowana jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z koleją, inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wraz z wykonawcą firmą PORR SA oraz przedstawicielem Komisariatu Policji w Łochowie przekazali przedszkolom i szkołom materiały edukacyjne, a także odblaskowe, które zwiększą bezpieczeństwo najmłodszych.

Realizowana budowa wiaduktu oznacza czasową zmianę organizacji ruchu kołowego. To konieczność zachowania właściwej prędkości przez kierowców oraz wzmożonej uwagi przez przechodniów. Komendant wraz z dzielnicowym Komisariatu Policji w Łochowie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wyszedł z inicjatywą zorganizowania akcji informacyjnej dla dzieci i młodzieży. Niestety, ze w względu na trwającą pandemię działania zostały ograniczone do krótkich spotkań w placówkach, podczas których na ręce dyrektorów placówek oświatowych przekazano dla najmłodszych oraz dla uczniów m.in. materiały edukacyjne, kamizelki oraz odblaski.

-Nie rezygnujemy całkowicie z akcji edukacyjnej, której celem będzie promowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas poruszania się po drogach tymczasowych wybudowanych w związku z realizacją wiaduktu – powiedziała Marzena Wójcik, dzielnicowy Komisariatu Policji w Łochowie. – Sytuacja jest w całym kraju wyjątkowa, więc dziś przekazujemy elementy, które poprawią widoczność dzieci na drodze. W kolejnym etapie, jak tylko będzie to możliwe, odbędą się spotkania, podczas których będziemy edukować dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się na przejazdach kolejowo-drogowych czy przejściach dla pieszych – dodała.  

Wspólna inicjatywa wpisuje się w kampanię społeczną realizowaną od 15 lat przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”.

-Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach – powiedziała Danuta Mironiuk, Koordynator kampanii z ramienia Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Siedlcach. – Tarczą, chroniącą kierowców przed nieszczęściem, jest wiedza na temat przepisów i odpowiedzialność za siebie oraz inne osoby. Równocześnie piesi też muszą wiedzieć jak zachowywać się bezpiecznie, szczególnie w miejscach gdzie poza ruchem pociągów ma dodatkowo miejsce budowa np. wiaduktu. Dlatego poprzez szeroko zakrojone działania od lat edukujemy uczestników ruchu drogowego i walczymy o to, co najcenniejsze: ludzkie zdrowie i życie – dodała.

Działania na rzecz bezpieczeństwa to również domena branży budowlanej. Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa odbywa się pod hasłem ”Drużyna bezpiecznie się trzyma”.

-Realizując każdy z procesów budowlanych nie godzimy się na tolerowanie niebezpiecznych i ryzykownych zachowań, a przede wszystkim na zabójczą rutynę – mówi Dorota Wywiórka, dyrektor kontraktu PORR SA. – Na budowie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za sąsiadów naszych inwestycji, w tym tych najmłodszych. Dlatego Tydzień Bezpieczeństwa to znakomity czas na promocję właściwych postaw i świadomej edukacji, w ramach inicjatyw takich jak ta, w które PORR SA jako odpowiedzialny wykonawca zawsze chętnie się włącza – dodała.

W ramach akcji zorganizowanej w Łochowie w dniu 26. października br. do placówek oświatowych przekazano ponad 2 tys. elementów poprawiających widoczność na drodze, w tym kamizelek i odblasków oraz tysiąc zeszytów edukacyjnych i kolorowanek z przygodami Ambasadorki Bezpieczeństwa, promujących wśród najmłodszych bezpieczne zachowania w obrębie terenów kolejowych.