„Bezpieczny piątek” – ogólnopolska akcja edukacyjna na przejazdach kolejowo-drogowych

Jak co roku w okresie wakacyjnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach Kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, przeprowadziły akcje edukacyjne pn. „Bezpieczny piątek”.

Folder kampanijny na tle przejazdu.

W każdy wakacyjny piątek Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa – koordynatorzy kampanijni pojawiali się na wybranych przejazdach w całej Polsce,  by edukować kierowców jak bezpiecznie przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe.

W tym roku w ramach projektu przeprowadzono 569 akcji na przejazdach i tzw. „dzikich przejściach”, co dało liczbę 52 674 odbiorców oraz ponad 76 000 rozdystrybuowanych materiałów dot. bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Co roku na przejazdach w Polsce dochodzi do około 200 wypadków i kolizji. Za 99% z nich odpowiadają nieostrożni, brawurowi, „nie mający czasu” kierowcy. Dlatego poświęcamy nasz czas, aby zminimalizować liczbę zdarzeń w tych miejscach. We współpracy z SOK i Policją przeprowadzane są akcje edukacyjno-prewencyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych. Osoby nie stosujące się do przepisów ruchu drogowego mogły spodziewać się upomnień lub mandatów. Tego roku wystawiono 132 mandaty, 517 upomnień oraz przeprowadzono 368 kontroli trzeźwości z czego jeden kierowca okazał się nietrzeźwy.

Setki rozmów z kierowcami i tysiące rozdanych materiałów informacyjnych będą stanowić podłoże do zwiększenia świadomości, a co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.