Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Został on ustanowiony przez Komisję Europejską i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze. To część strategii, zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej.

Grafika, ikona kartki z kalendarza i znaku drogowego, czerwone tło, podpis Europejski dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego

Powodem wprowadzenia Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był stały wzrost liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów. W tym dniu w całej Europie prowadzone są działania profilaktyczne, edukacyjne, a także debaty, konferencje, czy pokazy. To także świetna okazja, by przypominać wszystkim uczestnikom ruchu, że za bezpieczeństwo na drodze odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, zarówno jako piesi, rowerzyści, jak i kierujący pojazdami. A ponadto, jazda zgodnie z przepisami prawa, a także wzajemny szacunek mają kluczowy wpływ na zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Odbiorcami wprowadzonego święta są zarówno instytucje decydujące w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i sami użytkownicy dróg. Ustanowienie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wyraźnym sygnałem dla decydentów o potrzebie aktywnego ich działania w zakresie tworzenia, zmiany oraz udoskonalania przepisów drogowych z myślą o osiąganiu coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od kilkunastu lat stawiają sobie za cel poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, szczególnie w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. Każdego roku dochodzi do kilkuset wypadków i kolizji, w których ginie kilkadziesiąt osób. Tym tragediom można zapobiec, eliminując niewłaściwe i nieodpowiedzialne zachowania kierowców. Dlatego też prowadzone są różnorodne działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym przyszłych i zawodowych kierowców oraz instruktorów nauki jazdy. Kolejarze organizują m.in. prelekcje edukacyjne dla najmłodszych, seminaria dla przedstawicieli lokalnych ośrodków szkolenia kierowców czy egzaminatorów z WORD, podczas których mówią o zasadach prawidłowego przekraczania przejazdów oraz o funkcjonowaniu projektu #ŻółtaNaklejkaPLK. W każdy piątek wakacji w ramach akcji „Bezpieczny piątek”, w pobliżu przejazdów i wzdłuż torów z tzw. „dzikimi przejściami” dystrybuują materiały edukacyjne, a także rozmawiają o bezpieczeństwie z kierowcami i pieszymi.

Wszystkie akcje realizowane są w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz dążenie do minimalizacji liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

Poprawa bezpieczeństwa nie jest możliwa bez współdziałania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szczególnie w tym dniu apelujemy zarówno do kierujących jak i pieszych o respektowanie przepisów, rozwagę i rozsądek.