Instruktorzy szkolenia kierowców z 10 miast Polski zostali Ambasadorami bezpieczeństwa. Kolejarze podsumowują czwartą turę warsztatów dla instruktorów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, zrealizowały czwartą edycję cyklu warsztatów edukacyjnych dla instruktorów nauki jazdy. W tym roku, w specjalistycznych seminariach, które odbyły w Zamościu, Koszalinie, Kaliszu, Suwałkach, Legnicy, Koninie, Wałbrzychu, Przemyślu, Tarnowie i Ciechanowie udział wzięło ponad 500 osób. Ich celem jest edukacja i podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

 

Uczestnik spotkania trzyma żółtą naklejkę PLK

Dziesięć miast, osiem województw, dziesięć warsztatów, ponad pół tysiąca uczestników, kilkadziesiąt godzin dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń na temat efektywnego szkolenia przyszłych kierowców. Po raz czwarty, w specjalistycznych seminariach organizowanych przez PLK przez cały rok., udział wzięli specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa, w tym przedstawiciele lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, Powiatowych Komend Policji, Powiatowych Komend Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Podczas spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych, szczegółowo zaprezentowano kategorie przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców, a także ciekawostki fizyczne przełożone na tematykę kolejową i motoryzacyjną. Ekspert PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor Biura Bezpieczeństwa omawiał zasady bezpieczeństwa na przejazdach z perspektywy kolei na bazie doświadczeń oraz analiz wielu realnych zdarzeń. Od zeszłego roku PLK informują również o żółtych naklejkach umieszczonych na przejazdach, które mogą uratować życie. W czerwcu 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych w całej Polsce. Na każdym z nich są minimum dwie żółte naklejki zawierające indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu i telefony alarmowe. Odblaskowe naklejki są na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja, przejazd zabezpieczony znakami (kat. D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Przejścia dla pieszych (kat. E) są oznakowane w sposób analogiczny do przejazdów. Na  przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki są na napędach rogatkowych (urządzeniach, do których przymocowane jest ramię rogatki). W przypadku awarii lub zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem 112, kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W przypadku zagrożenia wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów. Szybka reakcja zwiększa szansę np. zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości, tym samym może zapobiec nieszczęśliwemu zdarzeniu.

Ambasadorzy bezpieczeństwa i głos rozsądku

„Posłuchaj głosu rozsądku, nie ryzykuj przekraczając tory kolejowe!” – tak w nowej odsłonie kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd apelują kobiety – Ambasadorki Bezpieczeństwa.
W codziennych sytuacjach, pośpiech, nieuwaga, brawura zbyt często skłaniają do nierozważnych zachowań. Te błędy są przyczyną 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Jeśli odezwie się głos rozsądku, jeśli będzie słyszalny, dziesiątki osób mogą ocalić zdrowie i życie.

W poprzednich odsłonach kampanii „Bezpieczny przejazd…” o rozwagę apelowali mężczyźni. Teraz kobiety: mamy, żony, siostry, córki są Ambasadorkami Bezpieczeństwa. Ich apel „kochanie, zwolnij przed przejazdem” albo „synku, nie baw się na torach”, to „głos rozsądku”, chroniący przed błędem, którego skutków nie da się odwrócić.

– By bezpiecznie korzystać z komunikacji, m.in. przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe, trzeba znać przepisy, ale trzeba też słyszeć, co podpowiada głos rozsądku. Dobrze, jeśli każdy ma dodatkowo swojego ambasadora bezpieczeństwa. Kogoś, kto jest ważny i kogo słuchamy. Warto też być ambasadorką lub ambasadorem bezpieczeństwa dla innych – powiedziała dr Ewa Odachowska, psycholog z Instytut Transportu Samochodowego i Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ambasadorki Bezpieczeństwa występują w materiałach edukacyjnych kampanii dla różnych grup wiekowych. Uczą zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. W spotach telewizyjnych i radiowych apele Ambasadorek Bezpieczeństwa przypominają o zachowaniu przepisów, rozważnym postępowaniu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych.

Ambasadorką/Ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas, wystarczy, że będzie przypominał swoim bliskim i znajomym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas przekraczania przejazdu kolejowo-drogowego. To takie proste!

Edukacja i zmiana mentalności

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z roku na rok intensyfikują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Konsekwentnie podnoszą poziom zabezpieczeń na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych m.in. poprzez modernizację infrastruktury, budowę nowych bezkolizyjnych skrzyżowań czy podwyższanie kategorii przejazdów. Dla narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej priorytetem jest bezpieczeństwo. Niestety, na terenach kolejowych nadal ginie zbyt dużo osób. Najczęstszą przyczyną tych tragicznych zdarzeń jest ignorowanie przepisów przez kierowców, próba pokonywania przejazdu przed zbliżającym się pociągiem, lekceważenie sygnalizacji ostrzegawczej oraz znaków STOP, a także ryzykowne omijanie zamkniętych rogatek czy nawet przejeżdżanie pod zamykającymi się szlabanami.

- Jak co roku spotykamy się z instruktorami ośrodków szkolenia kierowców, ponieważ to właśnie oni pełnią niezwykle istotną rolę w przygotowaniu młodych kierowców. Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje 30 godzin nauki teoretycznej oraz 30 godzin praktyki. Niestety w programie nadal za mało czasu poświęca się tematyce zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. A niestety wypadki na terenach kolejowych z udziałem kierujących należą do tych szczególnie tragicznych w konsekwencjach, zaś świadomość kierowców wciąż jest niewystarczająca.Dlatego postawiliśmy na edukację. Od października do listopada spotykaliśmy się z instruktorami i przekazywaliśmy im praktyczne materiały edukacyjne w tzw. pigułce. Projekt jest bardzo dobrze odbierany przez samych instruktorów i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z informacji od samych zainteresowanych wiemy, że jest potrzeba pogłębiania wiedzy z tego zakresu – mówi Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biuro Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dlatego od 2005 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną pn. „Bezpieczny przejazd…”. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest szeroko rozumiana edukacja na temat zagrożeń wynikających z niezachowania zasad szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Wśród stałych i całorocznych akcji organizowane są m.in. prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei, akcje informacyjne i prewencyjne w terenie, symulacje wypadków, konkursy, kampanie informacyjne w mediach, a także wspomniane powyżej warsztaty dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców. Duże zainteresowanie naszymi seminariami wskazuje, że jest potrzeba pogłębiania wiedzy z tego zakresu. Dlatego też w przyszłym roku planujemy kontynuację działań w tym zakresie. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy instruktorów i egzaminatorów WORD.