Każdy uczeń może zostać AMBASADOREM BEZPIECZEŃSTWA w kampanii Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!"

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają ogólnopolski program partnerski dla szkół promujący założenia Kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Do udziału zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grafika promocyjna Programu Partnerskiego

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach. Koncepcja programu zakłada, że zespół uczniów pod opieką wytypowanego nauczyciela – szkolnego koordynatora programu, zrealizuje minimum 5 działań i aktywności promujących bezpieczeństwo na przejazdach i terenach kolejowych z zestawu zaproponowanego przez organizatora. Wyróżnieni uczestnicy oraz szkolni koordynatorzy programu otrzymają pisemne podziękowania i zostaną zaproszeni na uroczysty finał. Wszyscy uczestnicy oraz wszystkie szkoły, które wezmą udział w programie, otrzymają pisemne podziękowania i dyplomy.

Więcej informacji na stronie: www.bezpieczny-przejazd.pl/edukacja/dla-szkol.