PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bezpieczny-przejazd.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bezpieczny-przejazd.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.10.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.10.2019.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niezgodności wymienionych poniżej:

 • części mechanizmu formularza Zgłoś usterkę – element służący do wskazania lokalizacji przejazdu kolejowo-drogowego na mapie.

Ze względu na powyższe, Administrator strony umożliwia alternatywną formę zgłoszenia usterki:

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia na terenie kolejowym należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

W przypadku chęci złożenia zawiadomienia o usterce na przejeździe lub tzw. „dzikim przejściu”, należy wysyłać e-mail na adres kontakt@bezpieczny-przejazd.pl. W treści wiadomości należy podać:  lokalizację przejazdu/dzikiego przejścia (może to być nr przejazdu z żółtej naklejki umieszczonej na wewnętrznej stronie napędu rogatkowego lub krzyża świętego Andrzeja), rodzaj usterki oraz datę i godzinę jej identyfikacji. Można również podać kontaktowy numer telefonu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 24.10.2019

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie podstrony, której dotyczy (adres URL oraz sposób kontaktu). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kompatybilność z narzędziami

bezpieczny-przejazd.pl został zaprojektowany tak, aby był zgodny z najnowszymi wersjami następujących czytników ekranu:

 • Jaws
 • NVDA
 • VoiceOver

Witryna jest również kompatybilna z:

 • podstawową lupą ekranową systemu operacyjnego
 • oprogramowaniem do rozpoznawania mowy, takim jak Dragon Naturally Speaking
 • pakietem mowy systemu operacyjnego

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach.

Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury. 

Z niektórych dodatkowych funkcjonalności na poszczególnych podstronach można korzystać wyłącznie przy pomocy myszki.

 • podstrona zgłaszania usterki i „dzikiego przejścia” na przejeździe-kolejowo drogowym – opcja wyboru lokalizacji.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Można:

 • powiększyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
 • pomniejszyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
 • przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
 • zmienić kontrast strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.

Staraliśmy się, aby wszystkie elementy serwisu miały odpowiedni kontrast.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z programami asystującymi czy systemem lub programami użytkownika.

Przekaż opinię

Skontaktuj się z nami, jeśli masz problemy z korzystaniem z naszej strony - pomoże nam to wprowadzić ulepszenia.