A

patrz kategorie przejazdów

A-10

znak przejazd kolejowy bez zapór

A-9

znak przejazd kolejowy z zaporami

Ambasadorka bezpieczeństwa

to kobiecy głos rozsądku, który jest dla nas ważnym nośnikiem wiedzy i mądrości. Za jej pośrednictwem chcemy przekonać kierowców, że pośpiech i...

B

patrz kategorie przejazdów

B-20

określenie znaku „STOP”

Brawura

jeden z największych wrogów bezpieczeństwa. Kierowcy brawurowi często myślą, że są odważni i sprytni, ryzykując na przejazdach kolejowo-drogowych...

C

patrz kategorie przejazdów

Ciężko ranny

osoba, która w wyniku poważnego wypadku doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w następstwie tego była hospitalizowana...

Czoło pociągu

tak nazywany jest początek składu kolejowego. Czoło pociągu jest przeważnie elementem, który kierowca może najwcześniej dostrzec zbliżając się do...

D

patrz kategorie przejazdów

Dróżnik przejazdowy

to pracownik kolei, którego obowiązkiem jest obsługa przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. Do jego obowiązków należy opuszczanie i podnoszenie...

E

patrz kategorie przejazdów

Edukacja

jedna z podstawowych misji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Staramy się edukować całe społeczeństwo w zakresie...

F

patrz kategorie przejazdów

G-3

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym

G-4

krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym

Gry edukacyjne

Dlatego też w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” przygotowujemy gry planszowe, gry mobilne, a także wiele innych zabaw oraz...

Hamowanie

dla maszynisty pociągu jest to czynność wyjątkowo trudna. Ze względu na swoją ogromną masę, droga hamowania rozpędzonego pociągu to nawet 1300 metrów....

Kategorie przejazdów

przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce dzielą się na różne kategorie. Przejazdy kategorii A to takie, na których ruchem steruje wyspecjalizowany...

Kolizja

zdarzenie, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne, a w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają...

Krzyż świętego Andrzeja

Czteroramienny krzyż zapowiada przejazd jednotorowy, sześcioramienny informuje, że są co najmniej dwa tory. Ten znak wyznacza również miejsce, w...

Mądrość

niezwykle pożądana cecha u kierujących pojazdami. Na przejazdach kolejowo-drogowych sprawia, że wiedzą jak się zachować i postępują zgodnie z...

Opuszczone rogatki

blokują wjazd na przejazd kolejowo-drogowy i informują kierowców, że zaraz nadjedzie pociąg. Podejmowane czasami przez nierozważnych kierowców próby...

Przejazd kolejowo-drogowy

skrzyżowanie w jednym poziomie torów lub bocznicy kolejowej z drogą. Jeśli skrzyżowanie jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego i/lub...

Quiz

sposób na sprawdzenie swojej wiedzy z danej dziedziny. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy quiz „Bezpiecznego przejazdu…”, w którym odpowiadacie na...

Rogatka

potocznie nazywana szlabanem, jest zespołem urządzeń złożonym najczęściej z napędu rogatkowego i drąga rogatkowego, zamykającym ruch na przejeździe...

Słupki wskaźnikowe

słupki z czerwonymi kreskami, które wskazują nam odległość od przejazdu kolejowo-drogowego. Słupek z trzema kreskami ustawiany jest wspólnie ze...

Sygnalizator przejazdowy

na przejazdach kolejowych kategorii B oraz C nakazuje kierowcy zatrzymanie samochodu w związku z nadjeżdżającym pociągiem. Kiedy świeci się czerwone...

Sygnał dźwiękowy

maszynista nadaje go zbliżając się do przejazdu lub przejścia kolejowo-drogowego. Ostrzega innych uczestników ruchu o zbliżającym się pociągu.

Tor

dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pociągu

Trójkąt widoczności

odległość, z jakiej kierowca zbliżający się do przejazdu kolejowo-drogowego ma szansę zobaczyć nadjeżdżający pociąg. W normalnych warunkach kierujący...

Uważność

jedna z najbardziej pożądanych cech u kierowców. Uważny kierowca zawsze zwraca uwagę na znaki drogowe, a także dostrzega zbliżający się pociąg. Dzięki...

Wypadek

na przejazdach kolejowo-drogowych najczęściej jest wynikiem ignorowania przepisów i znaków drogowych. Co roku w Polsce na torach dochodzi do kilkuset...

Znaki drogowe

informują kierowcę o zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego, a także o tym czy przejazd jest wyposażony w zapory (rogatki). Obserwowanie i...

Żółta Naklejka PLK

narzędzie, w które od czerwca 2018 roku wyposażone są przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Są na niej podane numery alarmowe, numer identyfikacyjny...